Partners

De BuurtBankjes en de Nationale Postcode Loterij werken samen!

Grote dank gaat uit naar alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij voor het mede mogelijk maken van De Grote BuurtBankjesDag.

Waarom steunt de Nationale Postcode Loterij de BuurtBankjesDag?

Wat ons als loterij zo aanspreekt is dat de organisatie achter dit initiatief, De BuurtBankjes, werkt aan het versterken van Nederlandse buurten door het organiseren van activiteiten die leiden tot ontmoeting tussen mensen die elkaar anders niet spreken of leren kennen.

Waarom vindt de Nationale Postcode Loterij het belangrijk dat buren elkaar ontmoeten?

Zorgen voor meer saamhorigheid in de samenleving.
Ontmoeting faciliteren tussen groepen die elkaar natuurlijkerwijs niet spreken/tegen komen.
Het faciliteren van een laagdrempelige ontmoeting, voor een ieder toegankelijk.
Nationale Postcode Loterij staat ook voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet én meetelt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief