Partners

Onze partners

Grote dank gaat uit naar onze landelijke en lokale partners die De BuurtBankjesDag mogelijk maken. Op deze manier werken we samen aan gezonde en gelukkige buurten, door het stimuleren, faciliteren en begeleiden van buurtbewoners bij het organiseren van vrolijke buurtactiviteiten.

De BuurtBankjes en Nationale Postcode Loterij werken samen!

Grote dank gaat uit naar alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij voor het mede mogelijk maken van De Grote BuurtBankjesDag.

Waarom steunt Nationale Postcode Loterij de BuurtBankjesDag?

Wat Nationale Postcode Loterij aanspreekt is dat de organisatie achter dit initiatief werkt aan het versterken van Nederlandse buurten vrolijke activiteiten te organiseren die leiden tot ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet spreken of leren kennen.

Waarom vindt Nationale Postcode Loterij het belangrijk dat buren elkaar ontmoeten?

Het creëert meer saamhorigheid in de samenleving en faciliteert duurzame ontmoetingen tussen groepen mensen die elkaar natuurlijkerwijs niet spreken of tegenkomen. Die ontmoeting is laagdrempelig, voor een ieder toegankelijk. En ook Nationale Postcode Loterij staat voor en inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet én meetelt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief